Sklep - Kup KOD prepaid    /    Moje konto    /    Kontakt    /    Baza Wiedzy    /    O Nas    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta VPN PPTP – Router DrayTek DSL

Konfiguracja klienta VPN PPTP – Router DrayTek DSL

W pierwszym kroku zaloguj się do swojego routera, uruchom przeglądarkę i wpisz domyślny adres routera: http://192.168.1.1

Przejdź do zakładki "WAN" (1) i wybierz "Internet Access" (2)

Z zakładki "Connection Type" wybierz "PPTP" (3)

W polu "Username" (4) wpisz swój login

W polu "Password" (5) wpisz swoje hasło

W polu "Server Address" (6) wpisz nazwę jednego z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: https://portal.vpnonline.pl

Jeżeli publiczny adres IP otrzymujesz automatycznie od swojego dostawcy Internetowego,
w polu "WAN IP Network Settings" (7) wybierz "DHCP"

Jeżeli publiczny adres IP musisz wpisać "ręcznie",
w polu "WAN IP Network Settings" (7) wybierz "Static IP" i wypełnij poniższe pola zgodnie z danymi
jakie otrzymałeś od swojego dostawczy internetowego

W sekcji "Redial Policy" wybierz "Always On" (8)

W polu "MTU Size" (9) wpisz wartość "1400"

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, kliknij "OK" (9)

DrayTek