Konfiguracja klienta VPN PPTP – D-Link

 

schemat

 

W pierwszym kroku zaloguj się do swojego routera, uruchom przeglądarkę i wpisz domyślny adres routera: http://192.168.0.1

Przejdź do zakładki „SETUP” (1), „Internet Setup” (2) i wybierz „Manual Internet Connection Setup” (3)

 

D-Link

 

Z zakładki „My Internet Connection is:” (4) wybierz „PPTP”

 

W sekcji „PPTP INTERNET CONNECTION TYPE” proszę wpisać następujące dane:

W polu „Address Mode” (5) wybierz „Dynamic IP”

W polu „PPTP Server IP Address” (6) wpisz jeden z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

W polu „Username” (7) wpisz swój login

W polu „Password” (8) wpisz swoje hasło

W polu „Verify Password” (9) wpisz ponownie swoje hasło

W polu „Reconnect Mode” (10) proszę wybrać „Always on”

W polu „Primary DNS Server” (11) proszę wpisać „208.67.222.222”

W polu „Secondary DNS Server” (12) proszę wpisać „208.67.222.220”

W polu „MTU” (13) proszę wpisać wartość „1400”

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, kliknij „Save Settings” (14)

 

D-Link

 

Status połączenia możemy sprawdzić w zakładce „MAINTENANCE”„Device Info”

 

D-Link

 

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.