Konfiguracja klienta VPN PPTP – DrayTek ADSL

 

schemat

 

W pierwszym kroku zaloguj się do swojego routera, uruchom przeglądarkę i wpisz domyślny adres routera: http://192.168.1.1

Przejdź do zakładki „VPN and Remote Address” (1) i wybierz „LAN to LAN” (2)

 

DrayTek

 

Następnie, edytuj jeden z profili Lan-to-LAN np. „Index 1.” (3)

 

DrayTek

 

W kolejnym kroku wpisujemy ustawienia połączenia VPN:

 

W polu „Profile Name” (4) wpisz nazwę połączenia np. VPNonline

Zaznacz opcję „Enable this profile” (5)

W polu „Type of Server I am calling” (6) zaznacz połączenie „PPTP”

W polu „Server IP/Host Name for VPN” (7) wpisz nazwę jednego z serwerów VPNonline

 

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

 

W polu „Call Direction” (8) zaznacz „Dial-Out”oraz „Always on” (9)

W polu „Username” (10) wpisz swój login

W polu „Password” (11) wpisz swoje hasło

Wybierz opcję „NAT” (12)

Zaznacz opcję „Change default route to this VPN tunnel” (13)

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, kliknij „OK” (14)

 

DrayTek

 

Jeżeli dobrze wprowadziłeś dane konfiguracyjne dla połączenia VPN, router powinien nawiązać połączenie do naszego serwera (15)

 

DrayTek

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.