Konfiguracja klienta VPN PPTP – DrayTek DSL

 

schemat

 

W pierwszym kroku zaloguj się do swojego routera, uruchom przeglądarkę i wpisz domyślny adres routera: http://192.168.1.1

Przejdź do zakładki „WAN” (1) i wybierz „Internet Access” (2)

Z zakładki „Connection Type” wybierz „PPTP” (3)

W polu „Username” (4) wpisz swój login

W polu „Password” (5) wpisz swoje hasło

W polu „Server Address” (6) wpisz nazwę jednego z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

 

Jeżeli publiczny adres IP otrzymujesz automatycznie od swojego dostawcy Internetowego,
w polu „WAN IP Network Settings” (7) wybierz „DHCP”

Jeżeli publiczny adres IP musisz wpisać „ręcznie”,
w polu „WAN IP Network Settings” (7) wybierz „Static IP” i wypełnij poniższe pola zgodnie z danymi
jakie otrzymałeś od swojego dostawczy internetowego

 

W sekcji „Redial Policy” wybierz „Always On” (8)

W polu „MTU Size” (9) wpisz wartość „1400”

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, kliknij „OK” (9)

 

DrayTek

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.