Konfiguracja klienta OpenVPN – Apple iPhone

 

W pierwszej kolejności pobierz aplikację oraz pliki konfiguracyjne: http://www.vpnonline.pl/pliki

Następnie wyślij pliki *.ovpn jako załącznik na adres email skonfigurowany na urządzeniu iPhone

 

Po instalacji OpenVPN klienta, na pulpicie pojawi się nowa ikonka OpenVPN (1)

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Przejdź do ustawień OpenVPN Clienta i odznacz opcję „Force AES-CBC ciphersuites”

 

iPad OpenVPN VPN

Otwórz swoją pocztę, klikając na ikonkę Mail i przejdź do wiadomości z załączonymi plikami konfiguracyjnymi

Kliknij na wybrany plik (2) aby zaimportować go do konfiguracji OpenVPN klienta

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Następnie wybierz „Open in OpenVPN (3)”

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Zaimportowany plik *.ovpn dostępny jest w sekcji „NEW PROFILES ARE AVAILABLE…”

Dodajemy go klikając na „+” (4)

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Po dodaniu pliku konfiguracyjnego *.ovpn możemy zmienić jego nazwę klikając na „Profile” (5)

 

iPhone OpenVPN VPN

 

i następnie na „Rename” (6)

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Wpisujemy dowolną nazwę profilu np. VPNonline – Poland (7) i zatwierdzamy przez kliknięcie „Done” (8)

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Aby zaimportować kolejne pliki konfiguracyjne *.ovpn, powtarzamy w/w procedurę od punktu „2”

 

Po dodaniu wszystkich plików konfiguracyjnych klikamy na jeden z nich np. VPNonline – Poland
(po prawej stronie, zobaczymy zaznaczenie) (9)

Następnie, klikamy na „< OpenVPN" (10)

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Do połączenia wybraliśmy profil VPNonline – Poland

W polu „User ID” (11) wpisujemy swój login

W polu „Password” (12) wpisujemy swoje hasło

Zapisujemy wprowadzone dane, klikając na „Save” (13)

 

Aby się połączyć klikamy na „Connection” (14)

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Zezwalamy aplikacji OpenVPN na ustanowienie połączenia VPN, kliknij „Yes” (15)

 

iPhone OpenVPN VPN

 

Po poprawnym zestawieniu połączenia VPN, status połączenia zmieni się na „Connected”
Na górnej belce zobaczymy ikonkę [VPN]

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.