Konfiguracja klienta VPN PPTP – Mikrotik RouterOS

 

schemat

 

W pierwszym kroku zaloguj się do swojego routera, uruchom przeglądarkę lub skorzystaj z aplikacji WINBOX.
Wpisz domyślny adres routera: http://192.168.88.1

Przejdź do zakładki „PPP” (1) i dodaj (2) nowy interface „PPTP Client” (3)

 

TP-Link

 

W zakładce „General” (4), w polu „Name” (5) wpisz nazwę interfajsu: VPNonline-PPTP

W polu „Max MTU” (6) oraz „Max MRU” (7) wpisz wartość: „1400”

 

TP-Link

 

Kliknij zakładkę „Dial Out” (8) i wypełnij poniższe pola:

W polu „Connect to:” (9) wpisz nazwę jednego z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

W polu „User:” (10) wpisz swój login

W polu „Password:” (11) wpisz swoje hasło

Aby zatwierdzić wprowadzone dane, kliknij „OK” (12)

 

TP-Link

 

Kliknij zakładkę „IP” (13) i następnie „Firewall” (14)

W oknie „Firewall” wybierz zakładkę „NAT” (15), następnie dodaj nową regułę (16)

 

TP-Link

 

W zakładce „New NAT Rule” (17) wybierz „Chain: srcnat” (18) i następnie „Out. Interface: VPNonline-PPTP” (19)

 

TP-Link

 

Następnie przejdź do zakładki „Action” (20) i w polu „Action” (21) wybierz „masquerade”.
Kliknij „OK” (22)

 

TP-Link

 

Przejdź do zakładki „Mangle” (23) i dodaj nową regułę (24)

 

TP-Link

 

W oknie „New Mangle Rule”, wybierz zakładkę „General” (25), następnie wybierz „Chain: prerouting” (26) oraz w polu „Src Address” (27) wpisz adresy IP komputerów, które mają przechodzić przez tunel VPN.

 

W przykładzie, wpisana jest całą pula adresów IP 192.168.88.2 – 192.168.88.254, ale możesz wpisać tu pojedynczy adres IP hosta np. 192.168.88.10. Dzięki temu, tylko ten host będzie przechodził przez VPN i tylko jego publiczny adres IP zmieni się na adres IP serwera VPN (np. Polski). Pozostałe hosty z puli 192.168.88.0 będą wychodzić przez lokalne łącze do Internetu i będą widoczne w Internecie pod lokalnym publicznym adresem IP.

 

TP-Link

 

Przejdź do zakładki „Action” (28), w polu „Action” wybierz „mark routing” (29)

W polu „New Routing Mark” (30) wpisz „VPNonline”

Aby zatwierdzić zmiany, kliknij „Apply: (31) i następnie „OK” (32)

 

TP-Link

 

Przejdź do zakładki „IP” (33) i „Routes” (34)

W oknie „Route List”, w zakładce „Routes” (35), dodaj nową regułę (36)

 

TP-Link

 

W oknie „New Route”, w zakładce „General” (37) wybierz:

„Dst. Address” (38) – 0.0.0.0/0

„Gateway” (39) – VPNonline-PPTP

„Routing Mark” (40) – VPNonline

Aby zatwierdzić zmiany, kliknij „OK” (41)

 

TP-Link

 

Nowa trasa routingu została dodana (42) i połączenie VPN powinno się zestawić.

 

TP-Link

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.