Konfiguracja klienta OpenVPN – QNAP (NAS)

W pierwszej kolejności zaloguj się do panelu administracyjnego Qnap NAS i przejdź do ustawień wybierając „Serwer aplikacji” (1), następnie „Klient VPN” (2)

W sekcji „Klient VPN” (3) kliknij na „Dodaj” i wybierz połączenie „OpenVPN” (4)

 

Qnap NAS

 

W ustawieniach „Utwórz połączenie VPN” wypełnij poniższe pola:

W polu „Nazwa profilu” (5) wpisz dowolną nazwę

W polu „Adres serwera” (6) wpisz jeden z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

W polu „Port serwera” (6) wybierz „TCP” (7) oraz „443” (8)

W polu „Nazwa użytkownika” (9) wpisz swój login

W polu „Hasło” (10) wpisz swoje hasło

W polu „Szyfrowanie” (11) wybierz „Średnia (AES 128bit)”

W polu „Certyfikat” (11) dodaj nasz certyfikat (12) klikająć na „Przeglądaj” (13).

Certyfikat znajdziesz w sekcji „Pliki” http://www.vpnonline.pl/pliki

Zaznacz opcję „Domyślna brama użytkownika w zdalnej sieci” (14)

Zaznacz opcję „Połącz ponownie gdy połączenie VPN zostanie utracone” (15)

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij „Utwórz” (16)

 

Qnap NAS

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.