Konfiguracja klienta VPN PPTP – QNAP (NAS)

W pierwszej kolejności zaloguj się do panelu administracyjnego Qnap NAS i przejdź do ustawień wybierając „Serwer aplikacji” (1),
następnie „Klient VPN” (2)

W sekcji „Klient VPN” (3) kliknij na „Dodaj” i wybierz połączenie „PPTP” (4)

 

Qnap NAS

 

W ustawieniach „Utwórz połączenie VPN” wypełnij poniższe pola:

W polu „Nazwa profilu” (5) wpisz dowolną nazwę

W polu „Adres serwera” (6) wpisz jeden z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

W polu „Nazwa użytkownika” (7) wpisz swój login

W polu „Hasło” (8) wpisz swoje hasło

W polu „Autoryzacja” (9) wybierz „MS-CHAPv2”

W polu „Szyfrowanie” (10) wybierz „Średnia (AES 40/128bit)”

Zaznacz opcję „Domyślna brama użytkownika w zdalnej sieci” (11)

Zaznacz opcję „Połącz ponownie gdy połączenie VPN zostanie utracone” (12)

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij „Utwórz” (13)

 

Qnap NAS

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.