Konfiguracja klienta OpenVPN – Raspberry Pi

 

1. W pierwszej kolejności logujemy się do Raspberry Pi przez SSH lub Telnet

 

2. Pobieramy listę nowych pakietów i aktualizujemy

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

 

3. Instalujemy openvpn

sudo apt-get install openvpn

 

4. Tworzymy tymczasowy katalog na pliki konfiguracyjne

mkdir ~/vpn
cd ~/vpn

 

5. Pobieramy i rozpakowujemy pliki konfiguracyjne

wget http://vpnonline.pl/download/OpenVPN_config_Linux.zip
unzip OpenVPN_config_Linux.zip

 

6. Wchodzimy do katalogu z plikami konfiguracyjnymi

cd vpnonline

 

7. Zmieniamy rozszerzenia plików ovpn na wymagane przez Raspberry Pi .conf

rename *.conf  *.ovpn

 

8. Kopiujemy pliki konfiguracyjne oraz certyfikat do katalogu z ustawieniami openvpn

sudo cp *.conf /etc/openvpn/

9. Certyfikat znajduje się pod tym linkiem: http://vpnonline.pl/download/vpnonline.crt

10. Zmieniamy nazwę certyfikatu z „vpnonline.crt” na „root.crt

rename vpnonline.crt root.crt

 

11. Wchodzimy do katalogu z ustawieniami openvpn

cd /etc/openvpn/

 

12. Tworzymy plik z nazwą użytkownika i hasłem (w osobnych liniach)

sudo nano vpnonline-password.txt

 

username
password

 

13. Zabezpieczamy plik nadając mu odpowiednie uprawnienia

sudo chmod 600 vpnonline-password.txt

 

14. Wstawiamy odwołanie do pliku z nazwą użytkownika i hasłem do wszystkich plików konfiguracyjnych

sudo sed -i '/auth-user-pass/auth-user-pass /etc/openvpn/vpnonline-password.txt/' *.conf

 

15. Zmieniamy ścieżkę do certyfikatu na bezwzględną

sudo sed -i '/ca root.crt/ca /etc/openvpn/root.crt/' *.conf

 

16. Otwieramy nową konsolę (2) i sprawdzamy nasze bieżące ip

curl http://checkip.dyndns.com/

 

17. Uruchamiamy po raz pierwszy openvpn wskazując plik konfiguracyjny dla serwera „Poland_3”

sudo openvpn --config Poland_3.conf

 

Poprawną sekwencję logów powinien zakończyć tekst „Initialization Sequence Completed”

 

18. W konsoli (2) ponownie sprawdzamy ip, powinien zostać zmienione

curl http://checkip.dyndns.com/

 

19. Usuwamy tymczasowy katalog z plikami konfiguracyjnymi

sudo rm -r ~/vpn

 

 

Jeżeli wystąpił problem z połączenie, przechodzimy do sprawdzenia logów połączenia:

 

1. W konsoli (2) rozpoczynamy śledzenie logów systemowych

tail -f /var/log/syslog

 

2. Uruchamiamy openvpn i podłączamy się do serwera „Poland_3”

sudo service openvpn start Poland_3

 

3. Sprawdzamy status podłączenia openvpn do serwera „Poland_3”

sudo service openvpn status Poland_3

 

4. Aby sprawdzić status podłączenia openvpn do wszystkich serwerów

sudo service openvpn status

 

5. Zamykamy połączenie openvpn do serwera „Poland_3”

sudo service openvpn stop Poland_3

 

 

Konfiguracja automatycznego połączenia VPN

 

1. Konfigurujemy domyślne połączenie (uruchamiane przy starcie systemu)

sudo nano /etc/default/openvpn

 

2. Aby podłączyć się do serwera „Poland_3” dodajemy linię

AUTOSTART="Poland_3"

 

3. Aby nie uruchamiać żadnego połączenia należy od komentować linię

AUTOSTART="none"

 

 

Specjalne podziękowania dla Rafała za przygotowanie instrukcji.

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.