Konfiguracja klienta VPN PPTP – TP-Link

 

schemat

 

W pierwszym kroku zaloguj się do swojego routera, uruchom przeglądarkę i wpisz domyślny adres routera: http://192.168.1.1

Przejdź do zakładki „Network” (1) i wybierz „WAN” (2)

Z zakładki „WAN Connection Type” wybierz „PPTP” (3)

W polu „User Name” (4) wpisz swój login

W polu „Password” (5) wpisz swoje hasło

W polu „Server IP Address/Name” (6) wpisz nazwę jednego z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

W polu „MTU Size” (7) wpisz wartość „1400”

W sekcji „Connection Mode:” wybierz „Connect Automatically” (8)

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, kliknij „Save” (9)

Aby zestawić połączenie VPN kliknij „Connect” (10)

 

TP-Link

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.