Konfiguracja klienta VPN L2TP – Linux Ubuntu

 

W pierwszym kroku, pobierz i zainstaluj paczkę „l2tp-ipsec-vpn installation”

 

apt-add-repository ppa:werner-jaeger/ppa-werner-vpn
apt-get update
apt-get install l2tp-ipsec-vpn
reboot

 

Przechodzimy do konfiguracji pakiety openswan

Use an X.509 certificate for this host? wybieramy „Nie”

 

Kliknij połączenia sieciowe

 

 

Z rozwijanej listy wybierz „Edit Connections…”

 

 

Następnie, kliknij „Add”

W polu „Connection name” wpisz nazwę połączenia „VPN_Online_L2TP” i kliknij „OK”

 

 

Zaznacz nowe połączenie VPN_Online_L2TP i kliknij „Edit”

 

 

W zakładce IPsec, w polu:

Remote Server – wpisz nazwę jednego z serwerów VPNonline

 

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

 

Use pre-shared key for authentication – wpisz vpnonline.pl

 

 

W zakładce PPP w polu:

User name – wpisz swój login

Password – wpisz swoje hasło

Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, kliknij „OK”

 

 

Aby się połączyć, kliknij w połączenia sieciowe i z rozwijanej listy wybierz połączenie „VPN Online L2TP”

 

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.