Konfiguracja klienta VPN L2TP – Windows Vista

 

W pierwszym kroku kliknij przycisk START i następnie Połącz z

 

 

Kiedy okno się otworzy, wybierz "Skonfiguruj połączenie lub sieć"

 

Wybierz  "Połącz z miejscem pracy" i kliknij "Dalej"

 

Wybierz "Użyj mojego połączenia internetowego (VPN) "

 

W polu „Adres internetowy” – wpisz nazwę jednego z serwerów VPNonline

W polu „Nazwa miejsca docelowego” – wpisz nazwę połączenia np. VPN Online L2TP

Zaznacz opcję „Nie łącz teraz; tylko skonfiguruj, aby można było połączyć się później”

 

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

 

Po wprowadzaniu wymaganych danych kliknij „Dalej”

 

W polu „Nazwa użytkownika” – wpisz swój login

W polu „Hasło” – wpisz swoje hasło

Zaznacz opcję „Zapamiętaj hasło”

Aby zakończyć, kliknij „Utwórz”

 

 

Kliknij "Zamknij"

 

Aby dokończyć konfigurację należy ponownie przejść do okna "Połącz z siecią"

 

 

Zaznacz połączenie "VPN Online L2TP", kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Właściwości"

 

Po otwarciu okna "VPN Online L2TP Właściwości" przejdź do zakładki "Sieci"

 

Wybierz i rozwiń zakładkę "Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN)"

 

Wybierz "Sieć VPN z protokołem L2TP IPsec"

 

Następnie, kliknij "Ustawienia protokołu IPSec.."

 

Zaznacz "Użyj klucza wstępnego do uwierzytelnienia"

W polu "Klucz" wpisz: vpnonline.pl

 

W zakładce "Sieć" odznacz:

– Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)

– Udostępnianie plików i drukarek w sieci Microsoft

Kliknij "OK"

 

Wybierz połączenie "VPN Online L2TP" i kliknij "Połącz"

 

 

Po poprawnym uwierzytelnieniu zostaniesz połączony z naszym serwerem

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.