Konfiguracja klienta VPN SSTP – Windows Vista

 

W pierwszym kroku kliknij przycisk „START” i następnie „Połącz z”

 

 

Kiedy okno się otworzy, wybierz "Skonfiguruj połączenie lub sieć"

 

Wybierz  "Połącz z miejscem pracy" i kliknij "Dalej"

 

Wybierz "Użyj mojego połączenia internetowego (VPN) "

 

W polu „Adres internetowy” – wpisz nazwę jednego z serwerów VPNonline

W polu „Nazwa miejsca docelowego” – wpisz nazwę połączenia np. VPNonline PPTP

 

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

 

 

W polu „Nazwa użytkownika” – wpisz swój login

W polu „Hasło” – wpisz swoje hasło

Zaznacz opcję „Zapamiętaj hasło”

 

 

Kliknij „Zamknij”

 

Aby dokończyć konfigurację należy ponownie przejść do okna „Połącz z siecią”

 

Zaznacz połączenie „VPN Online SSTP”, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Właściwości”

 

Gdy otworzy się okno „VPN Online SSTP Właściwości” przejdz do zakładki „Sieci”

 

Wybierz i rozwiń zakładkę „Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN)”

 

W zakładce „Sieć” odznacz:

– Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)

– Udostępnianie plików i drukarek w sieci Microsoft

 

Po kliknięciu „OK”, wybierz „VPN Online SSTP” i kliknij „Połącz”

 

Po poprawnym uwierzytelnieniu zostaniesz połączony z naszym serwerem

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.