Konfiguracja klienta VPN PPTP – Windows 8

 

W pierwszym kroku kliknij prawym przyciskiem myszki na przycisk „START” (1) i następnie przejdź do „Panelu Sterowania” (2)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

W Panelu Sterowania wybierz „Wyświetl stan sieci i zadania” (3)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Następnie wybierz „Skonfiguruj nowe połączenie lub nowa sieć” (4)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Wybierz, „Połącz z miejscem pracy” (5) i kliknij „Dalej” (6)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Wybierz, „Użyj mojego połączenia internetowego (VPN)” (7)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

W polu: „Adres internetowy” (8) – wpisz nazwę jednego z serwerów VPNonline

W polu: „Nazwa miejsca docelowego” (9) – wpisz nazwę połączenia np. VPNonline PPTP

Po wprowadzeniu wymaganych danych, kliknij „Utwórz” (10)

 

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Wróć do okna „Centrum sieci i udostępniania” i wybierz „Zmień ustawienia karty sieciowej” (11)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Zaznacz nowo utworzone połączenie „VPNonline PPTP” (12) i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
Z rozwijanego menu wybierz :„Właściwości” (13)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

W oknie „Właściwości: VPNonline PPTP” kliknij zakładkę „Zabezpieczenia” (14)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Z rozwijanej listy „Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN)” (15) wybierz „Protokół PPTP ( Point to Point Tunneling Protocol)” (16)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Po wybraniu protokołu „PPTP” kliknij „OK” (17)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Zaznacz ponownie połączenie „VPNonline PPTP” (18) i kliknij na nim prawym przyciskiem myszki.
Z rozwijanego menu wybierz „Utwórz skrót” (19)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Na pytanie: „Czy chcesz, aby skrót został umieszczony na pulpicie?” wybierz: „Tak” (20)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Aby uruchomić połączenie VPN, kliknij skrót na pulpicie „VPNonline PPTP -skrót” (21) i następnie „Połącz” (22)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

W polu: „Nazwa użytkownika” (23) – wpisz swój login

W polu: „Hasło” (24) – wpisz swoje hasło

Po wprowadzeniu wymaganych danych, kliknij „OK” (25)

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Po poprawnym zestawieniu połączenia VPN, status połączenia zmieni się na „Połączono”

 

Windows 8 PPTP VPN

 

Jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem z konfiguracją połączenia, napisz do nas: support@vpnonline.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.