Już teraz, możesz podłączyć do 6 urządzeń jednocześnie używając 1 konta VPN    X

Sklep - Kup KOD prepaid    /    Moje konto    /    Kontakt    /    Wsparcie    /    O Nas    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta OpenVPN – Windows 10

Konfiguracja klienta OpenVPN – Windows 10

INSTRUKCJA KONFIGURACJI POŁĄCZENIA VPN - FILM

VPNonline Academy PlayerINSTRUKCJA KONFIGURACJI POŁĄCZENIA VPN - OBRAZKI

Pobierz aplikację OpenVPN Client


Aplikacja rozprowadzana jest jako Open Source GNU wiec możemy ją instalować i używać bez żadnych ograniczeń.

1. INSTALACJA APLIKACJI OpenVPN

Po pobraniu aplikacji, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i z rozwijanego menu wybieramy "Uruchom jako administrator" (1)

Windows 10 OpenVPN

Jeżeli mamy włączoną "Kontrolę konta Użytkownika - UAC" klikamy na "Tak (2) zezwalając na zmiany

Windows 10 OpenVPN

Ekran powitalny aplikacji, klikamy "Next" (3)

Windows 10 OpenVPN

Akceptujemy warunki licencji, klikamy "I Agree" (4)

Windows 10 OpenVPN

Wybór komponentów, domyślnie zostawiamy już zaznaczone i klikamy "Next" (5)

Windows 10 OpenVPN

Potwierdzenie ścieżki gdzie program zostanie zainstalowany.

Domyślna ścieżka instalacji to C:\Program Files\OpenVPN lub  C:\Program Files(x86)\OpenVPN klikamy "Install" (6)

Windows 10 OpenVPN

Aby OpenVPN mógł poprawnie działać należy zgodzić się na instalację dodatkowego interfejsu TAP-Win32 Adapter V9

Klikamy: "Zainstaluj" (7)


Windows 10 OpenVPN

Odznaczamy "Show Readme" i następnie wybieramy "Finish" (8)

Windows 10 OpenVPN

Na  pulpicie został utworzony nowy skrót "OpenVPN GUI" (9)

Klikamy na ikonce prawym przyciskiem myszy i z rozwijanego menu wybieramy "Właściwości" (10)

Windows 10 OpenVPN

Przechodzimy do zakładki "Zgodność" (11)

Aby OpenVPN GUi uruchamiał się zawsze z uprawnieniami administratora,
we właściwościach aplikacji zaznaczamy "Uruchom ten program jako administrator" (12)

Klikamy "OK" (13)


Windows 10 OpenVPN

2. KONFIGURACJA APLIKACJI OpenVPN klient

Przed uruchomieniem aplikacji OpenVPN musimy jeszcze pobrać pliki konfiguracyjne z działu:  Downloads

Po pobraniu paczki konfiguracyjnej "OpenVPN_Configs_Windows" należy wypakować  (wyodrębnić pliki) do katalogu na pulpicie.

Zaznaczamy i klikamy prawym przyciskiem myszki na "OpenVPN_Configs_Windows" (14)

Z rozwijanego menu wybieramy "Wyodrębnij wszystkie..." (15)

Windows 10 OpenVPN

W kolejnym oknie, klikamy "Wyodrębnij" (16)

Windows 10 OpenVPN

Na pulpicie znajdziemy nowy katalog z plikami konfiguracyjnymi "OpenVPN_Configs_Windows"

W katalogu znajdują się 2 foldery:

vpnonline_poland tun - Polskie serwery VPN

vpnonline_world tun - Zagraniczne serwery VPN

Następnie klikamy w:

"Mój komputer" -> "Dysk C:" -> "Program Files" (17) lub "Program Files (x86)" -> "OpenVPN" (18) -> "config" (19)

Windows 10 OpenVPN

Mamy otwarty katalog "config".

Następnie w drugim oknie, otwieramy katalog "OpenVPN_Configs_Windows"

Zaznaczamy pliki konfiguracyjne z wybranych katalogów vpnonline_poland tun lub vpnonline_world tun
i przeciągamy do katalogu "config" (20)


Windows 10 OpenVPN

Podczas przenoszenia plików konfiguracyjnych możemy otrzymać ostrzeżenie o braku uprawnień administracyjnych

Zaznaczamy "Wykonaj dla wszystkich elementów bieżących" (21) i klikamy "Kontynuuj" (22)

Windows 10 OpenVPN

Po poprawnym przeniesieniu plików konfiguracyjnych zamykamy okno katalogu "config"

Windows 10 OpenVPN

Klienta OpenVPN (23) uruchamiamy poprzez skrót na pulpicie "OpenVPN GUI" (24)

Windows 10 OpenVPN

Jeżeli mamy włączoną "Kontrolę konta użytkownika - UAC" klikamy na "Tak (25) zezwalając na zmiany

Windows 10 OpenVPN

OpenVPN klient został uruchomiony i w prawym dolnym rogu zobaczymy nowa ikonkę (26)

Windows 10 OpenVPN

Klikamy na nią prawym przyciskiem myszki i z rozwijanej listy wybieramy interesujący nas serwer VPN (27)
Następnie klikamy "Połącz" (28)

Windows 10 OpenVPN

W trakcie połączenia do serwera VPN, zostaniemy poproszeni o wpisanie swojego loginu (29) i hasła (30)

Po wpisaniu wymaganych danych klikamy "OK" (31)

Login i hasło są takie same jak do portalu klienta

Windows 10 OpenVPN

Po poprawnym zestawieniu połączenia VPN, OpenVPN klient zmieni kolor na zielony (32)

Windows 10 OpenVPN

Aby rozłączyć połączenie VPN, klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonkę OpenVPN klienta i
z rozwijanej listy wybieramy serwer VPN, a następnie "Rozłącz" (33)

Windows 10 OpenVPN