Już teraz, możesz podłączyć do 6 urządzeń jednocześnie używając 1 konta VPN    X

Sklep - Kup KOD prepaid    /    Moje konto    /    Kontakt    /    Wsparcie    /    O Nas    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta VPN SSTP – Windows 8

Konfiguracja klienta VPN SSTP – Windows 8

W pierwszym kroku kliknij prawym przyciskiem myszki na przycisk "START" (1) i następnie przejdź do "Panelu Sterowania" (2)

Windows 8 SSTP VPN

W Panelu Sterowania wybierz "Wyświetl stan sieci i zadania" (3)

Windows 8 SSTP VPN

Następnie wybierz "Skonfiguruj nowe połączenie lub nowa sieć" (4)

Windows 8 SSTP VPN

Wybierz, "Połącz z miejscem pracy" (5) i kliknij "Dalej" (6)

Windows 8 SSTP VPN

Wybierz, "Użyj mojego połączenia internetowego (VPN)" (7)

Windows 8 SSTP VPN

W polu: "Adres internetowy" (8) - wpisz nazwę jednego z serwerów VPNonline

W polu: "Nazwa miejsca docelowego" (9) - wpisz nazwę połączenia np. VPNonline SSTP

Po wprowadzeniu wymaganych danych, kliknij "Utwórz" (10)

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: https://portal.vpnonline.pl

Windows 8 SSTP VPN

Wróć do okna "Centrum sieci i udostępniania" i wybierz "Zmień ustawienia karty sieciowej" (11)

Windows 8 SSTP VPN

Zaznacz nowo utworzone połączenie "VPNonline SSTP" (12) i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
Z rozwijanego menu wybierz :"Właściwości" (13)

Windows 8 SSTP VPN

W oknie "Właściwości: VPNonline SSTP" kliknij zakładkę "Zabezpieczenia" (14)

Windows 8 SSTP VPN

Z rozwijanej listy "Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN)" (15) wybierz "Protokół SSTP ( Secure Socket Tunneling Protocol)" (16)

Windows 8 SSTP VPN

Po wybraniu protokołu "SSTP" kliknij "OK" (17)

Windows 8 SSTP VPN

Zaznacz ponownie połączenie "VPNonline SSTP" (18) i kliknij na nim prawym przyciskiem myszki.
Z rozwijanego menu wybierz "Utwórz skrót" (19)

Windows 8 SSTP VPN

Na pytanie: "Czy chcesz, aby skrót został umieszczony na pulpicie?" wybierz: "Tak" (20)

Windows 8 SSTP VPN

Aby uruchomić połączenie VPN, kliknij skrót na pulpicie "VPNonline SSTP -skrót" (21) i następnie "Połącz" (22)

Windows 8 SSTP VPN

W polu: "Nazwa użytkownika" (23) - wpisz swój login

W polu: "Hasło" (24) - wpisz swoje hasło

Po wprowadzeniu wymaganych danych, kliknij "OK" (25)

Windows 8 SSTP VPN

Po poprawnym zestawieniu połączenia VPN,  status połączenia zmieni się na "Połączono"

Windows 8 SSTP VPN