Już teraz, możesz podłączyć do 6 urządzeń jednocześnie używając 1 konta VPN    X

Sklep - Kup KOD prepaid    /    Moje konto    /    Kontakt    /    Wsparcie    /    O Nas    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta OpenVPN – Apple iPad

Konfiguracja klienta OpenVPN – Apple iPad

W pierwszej kolejności pobierz aplikację oraz pliki konfiguracyjne z działu: Downloads

Następnie wyślij pliki *.ovpn jako załącznik na adres email skonfigurowany na urządzeniu iPhone

Po instalacji OpenVPN klienta, na pulpicie pojawi się nowa ikonka OpenVPN (1)

iPad OpenVPN VPN

Przejdz do ustawień OpenVPN Clienta i odznacz opcję „Force AES-CBC ciphersuites"

iPad OpenVPN VPN

Otwórz swoją pocztę, klikając na ikonkę Mail i przejdź do wiadomości z załączonymi plikami konfiguracyjnymi

Kliknij na wybrany plik (2) aby zaimportować go do konfiguracji OpenVPN klienta

iPad OpenVPN VPN

Następnie wybierz "Open in OpenVPN (3)"

iPad OpenVPN VPN

Zaimportowany plik *.ovpn dostępny jest w sekcji "NEW PROFILES ARE AVAILABLE..."

Dodajemy go klikając na "+" (4)

iPad OpenVPN VPN

Po dodaniu pliku konfiguracyjnego *.ovpn możemy zmienić jego nazwę klikając na "Profile" (5)

iPad OpenVPN VPN

Następnie na "Rename" (6)

iPad OpenVPN VPN

Wpisujemy dowolną nazwę profilu np. VPNonline - Poland (7) i zatwierdzamy przez kliknięcie "Done" (8)

iPad OpenVPN VPN

Aby zaimportować kolejne pliki konfiguracyjne *.ovpn, powtarzamy w/w procedurę od punktu "2"

Po dodaniu wszystkich plików konfiguracyjnych klikamy na jeden z nich np. VPNonline - Poland
(po prawej stronie, zobaczymy zaznaczenie) (9)

Następnie, klikamy na "< OpenVPN" (10)

iPad OpenVPN VPN

Do połączenia wybraliśmy profil VPNonline - Poland

W polu "User ID" (11) wpisujemy swój login

W polu "Password" (12) wpisujemy swoje hasło

Zapisujemy wprowadzone dane, klikając na "Save" (13)

Aby się połączyć klikamy na "Connection" (14)

iPad OpenVPN VPN

Po poprawnym zestawieniu połączenia VPN, status połączenia zmieni się na "Connected" (15)
Na górnej belce zobaczymy ikonkę [VPN] (16)

iPad OpenVPN VPN

Podczas połączenia generuje się dziennik zdarzeń, w którym możemy sprawdzić status połączenia

iPad OpenVPN VPN

Aby się rozłączyć klikamy ponownie na "Connection" (17)

iPad OpenVPN VPN