O Nas    /    Wsparcie    /    Kontakt    /    Moje konto    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta OpenVPN – Android Phone

Konfiguracja klienta OpenVPN – Android Phone

W pierwszej kolejności pobierz aplikację oraz pliki konfiguracyjne: http://www.vpnonline.pl/pliki

Następnie, podłącz urządzenie z androidem do komputera przez kabel USB i przejdź do karty pamięci (1)

Przenieś katalog "OpenVPN_Configs" (2) z plikami konfiguracyjnymi na kartę pamięci

Android OpenVPN VPN

Uruchom aplikację "OpenVPN dla Androida" (3)

Android OpenVPN VPN

Zaimportuj pliki *.ovpn do konfiguracji OpenVPN klienta, klikając w ikonkę katalogu (4)

Android OpenVPN VPN

Z managera plików, wybierz wcześniej skopiowany katalog "OpenVPN_Configs" (5)

Android OpenVPN VPN

Następnie, zaznacz jeden plik konfiguracyjny *.ovpn np. VPNonline - Poland.ovpn (6) i kliknij "Wybierz" (7)

Android OpenVPN VPN

Zatwierdź plik konfiguracyjny wybierając "Importuj" (7)

Android OpenVPN VPN

Jeżeli chcesz zaimportować kolejne pliki konfiguracyjne *.ovpn, powtórz w/w procedurę od punktu (4)

Aby się połączyć klikamy na wybrany profil, np. "VPNonline -Poland" (9)

Android OpenVPN VPN

Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie przechwycenia całego ruchu sieciowego (do Internetu) przez aplikację OpenVPN

Zaznaczamy "Ufam tej aplikacji" (10) i następnie "OK" (11)

Android OpenVPN VPN

W polu "Nazwa użytkownika" (12) wpisz swój login

W polu "Hasło" (13) wpisz swoje hasło

Aby za każdym razem nie wpisywać ponownie danych do logowania, zaznacz "Zapisz hasło" (14) i następnie "OK" (15)

Android OpenVPN VPN

W trakcie zestawiania połączenia VPN, zobaczymy informacje w dzienniku zdarzeń oraz na górnej belce (16) status połaczenia

Android OpenVPN VPN

Po poprawnym zestawieniu połączenia na górnej belce pokaże się ikonka "kluczyka" (17)

Android OpenVPN VPN

Możemy rozwinąć górną belkę w dół, aby zobaczyć więcej informacji (18) na temat połączenia VPN

Android OpenVPN VPN

Aby się rozłączyć z serwerem VPN , klikamy "Rozłącz" (19)

Android OpenVPN VPN