Nowe serwery VPN w sieci UPC - upc01 i upc02. Zapraszamy do testowania!    X

Sklep - Kup KOD prepaid    /    Moje konto    /    Kontakt    /    Wsparcie    /    O Nas    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta VPN PPTP – Router Mikrotik

Konfiguracja klienta VPN PPTP – Router Mikrotik

INSTRUKCJA KONFIGURACJI POŁĄCZENIA VPN - FILM

VPNonline Academy PlayerINSTRUKCJA KONFIGURACJI POŁĄCZENIA VPN - OBRAZKI

W pierwszym kroku zaloguj się do swojego routera, uruchom przeglądarkę lub skorzystaj z aplikacji WINBOX.
Wpisz domyślny adres routera: http://192.168.88.1

Przejdź do zakładki "PPP" (1) i dodaj (2) nowy interface "PPTP Client" (3)

Mikrotik PPTP Client

W zakładce "General" (4), w polu "Name" (5) wpisz nazwę interfajsu: VPNonline-PPTP

W polu "Max MTU" (6) oraz "Max MRU" (7) wpisz wartość: "1400"

Mikrotik PPTP Client

Kliknij zakładkę "Dial Out" (8) i wypełnij poniższe pola:

W polu "Connect to:" (9) wpisz nazwę jednego z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: www.portal.vpnonline.pl

W polu "User:" (10) wpisz swój login

W polu "Password:" (11) wpisz swoje hasło

Aby zatwierdzić wprowadzone dane, kliknij "OK" (12)

Mikrotik PPTP Client

Kliknij zakładkę "IP" (13) i następnie "Firewall" (14)

W oknie "Firewall" wybierz zakładkę "NAT" (15), następnie dodaj nową regułę (16)

Mikrotik PPTP Client

W zakładce "New NAT Rule" (17) wybierz "Chain: srcnat" (18) i następnie "Out. Interface: VPNonline-PPTP" (19)

Mikrotik PPTP Client

Następnie przejdź do zakładki "Action" (20) i w polu "Action" (21) wybierz "masquerade".
Kliknij "OK" (22)

Mikrotik PPTP Client

Przejdź do zakładki "Mangle" (23) i dodaj nową regułę (24)

Mikrotik PPTP Client

W oknie "New Mangle Rule", wybierz zakładkę "General" (25), następnie wybierz "Chain: prerouting" (26) oraz w polu "Src Address" (27) wpisz adresy IP komputerów, które mają przechodzić przez tunel VPN.

W przykładzie, wpisana jest całą pula adresów IP 192.168.88.2 - 192.168.88.254, ale możesz wpisać tu pojedynczy adres IP hosta np. 192.168.88.10. Dzięki temu, tylko ten host będzie przechodził przez VPN i tylko jego publiczny adres IP zmieni się na adres IP serwera VPN (np. Polski). Pozostałe hosty z puli 192.168.88.0 będą wychodzić przez lokalne łącze do Internetu i będą widoczne w Internecie pod lokalnym publicznym adresem IP.

Mikrotik PPTP Client

Przejdź do zakładki "Action" (28), w polu "Action" wybierz "mark routing" (29)

W polu "New Routing Mark" (30) wpisz "VPNonline"

Aby zatwierdzić zmiany, kliknij "Apply: (31) i następnie "OK" (32)

Mikrotik PPTP Client

Przejdź do zakładki "IP" (33) i "Routes" (34)

W oknie "Route List", w zakładce "Routes" (35), dodaj nową regułę (36)

Mikrotik PPTP Client

W oknie "New Route", w zakładce "General" (37) wybierz:

"Dst. Address" (38) - 0.0.0.0/0

"Gateway" (39) - VPNonline-PPTP

"Routing Mark" (40) - VPNonline

Aby zatwierdzić zmiany, kliknij "OK" (41)

Mikrotik PPTP Client

Nowa trasa routingu została dodana (42) i połączenie VPN powinno się zestawić.

Mikrotik PPTP Client