Sklep - Kup KOD prepaid    /    Moje konto    /    Kontakt    /    Baza Wiedzy    /    O Nas    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta VPN PPTP – Router D-Link

Konfiguracja klienta VPN PPTP – Router D-Link

W pierwszym kroku zaloguj się do swojego routera, uruchom przeglądarkę i wpisz domyślny adres routera: http://192.168.0.1

Przejdź do zakładki "SETUP" (1), "Internet Setup" (2) i wybierz "Manual Internet Connection Setup" (3)

D-Link

Z zakładki "My Internet Connection is:" (4) wybierz "PPTP"

W sekcji "PPTP INTERNET CONNECTION TYPE" proszę wpisać następujące dane:

W polu "Address Mode" (5) wybierz "Dynamic IP"

W polu "PPTP Server IP Address" (6) wpisz jeden z naszych serwerów VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: https://portal.vpnonline.pl

W polu "Username" (7) wpisz swój login

W polu "Password" (8) wpisz swoje hasło

W polu "Verify Password" (9) wpisz ponownie swoje hasło

W polu "Reconnect Mode" (10) proszę wybrać "Always on"

W polu "Primary DNS Server" (11) proszę wpisać "208.67.222.222"

W polu "Secondary DNS Server" (12) proszę wpisać "208.67.222.220"

W polu "MTU" (13) proszę wpisać wartość "1400"

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, kliknij "Save Settings" (14)

D-Link

Status połączenia możemy sprawdzić w zakładce "MAINTENANCE" - "Device Info"

D-Link