Sklep - Kup KOD prepaid    /    Moje konto    /    Kontakt    /    Baza Wiedzy    /    O Nas    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta OpenVPN – Raspberry Pi

Konfiguracja klienta OpenVPN – Raspberry Pi

1. W pierwszej kolejności logujemy się do Raspberry Pi przez SSH lub Telnet

2. Pobieramy listę nowych pakietów i aktualizujemy

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

3. Instalujemy openvpn

sudo apt-get install openvpn

4. Tworzymy tymczasowy katalog na pliki konfiguracyjne

mkdir ~/vpn cd ~/vpn

5. Pobieramy i rozpakowujemy pliki konfiguracyjne

wget https://vpnonline.pl/download/OpenVPN_config_Linux.zip unzip OpenVPN_config_Linux.zip

6. Wchodzimy do katalogu z plikami konfiguracyjnymi

cd vpnonline

7. Zmieniamy rozszerzenia plików ovpn na wymagane przez Raspberry Pi .conf

rename *.conf *.ovpn

8. Kopiujemy pliki konfiguracyjne oraz certyfikat do katalogu z ustawieniami openvpn

sudo cp *.conf /etc/openvpn/

9. Certyfikat znajduje się w dziale: Downloads

10. Zmieniamy nazwę certyfikatu z "vpnonline.crt" na "root.crt"

rename vpnonline.crt root.crt

11. Wchodzimy do katalogu z ustawieniami openvpn

cd /etc/openvpn/

12. Tworzymy plik z nazwą użytkownika i hasłem (w osobnych liniach)

sudo nano vpnonline-password.txt
username
password

13. Zabezpieczamy plik nadając mu odpowiednie uprawnienia

sudo chmod 600 vpnonline-password.txt

14. Wstawiamy odwołanie do pliku z nazwą użytkownika i hasłem do wszystkich plików konfiguracyjnych

sudo sed -i /auth-user-pass/auth-user-pass /etc/openvpn/vpnonline-password.txt/ *.conf

15. Zmieniamy ścieżkę do certyfikatu na bezwzględną

sudo sed -i /ca root.crt/ca /etc/openvpn/root.crt/ *.conf

16. Otwieramy nową konsolę (2) i sprawdzamy nasze bieżące ip

curl http://checkip.dyndns.com/

17. Uruchamiamy po raz pierwszy openvpn wskazując plik konfiguracyjny dla serwera "Poland_3"

sudo openvpn --config Poland_3.conf

Poprawną sekwencję logów powinien zakończyć tekst "Initialization Sequence Completed"

18. W konsoli (2) ponownie sprawdzamy ip, powinien zostać zmienione

curl http://checkip.dyndns.com/

19. Usuwamy tymczasowy katalog z plikami konfiguracyjnymi

sudo rm -r ~/vpn

Jeżeli wystąpił problem z połączenie, przechodzimy do sprawdzenia logów połączenia:

1. W konsoli (2) rozpoczynamy śledzenie logów systemowych

tail -f /var/log/syslog

2. Uruchamiamy openvpn i podłączamy się do serwera "Poland_3"

sudo service openvpn start Poland_3

3. Sprawdzamy status podłączenia openvpn do serwera "Poland_3"

sudo service openvpn status Poland_3

4. Aby sprawdzić status podłączenia openvpn do wszystkich serwerów

sudo service openvpn status

5. Zamykamy połączenie openvpn do serwera "Poland_3"

sudo service openvpn stop Poland_3

Konfiguracja automatycznego połączenia VPN

1. Konfigurujemy domyślne połączenie (uruchamiane przy starcie systemu)

sudo nano /etc/default/openvpn

2. Aby podłączyć się do serwera "Poland_3" dodajemy linię

AUTOSTART="Poland_3"

3. Aby nie uruchamiać żadnego połączenia należy od komentować linię

AUTOSTART="none"